Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 50713-2012 z dnia 2012-03-02 r. Ogłoszenie o konkursie - Urszulin
Wydawnictwo książkowe - Edukacja na ścieżkach przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego - nakład 12000 egzemplarzy, dwie wersje językowe (1000 szt. w wersji angielskiej, 11 000 szt. w wersji polskiej), format 12,5 x 21 cm (w pionie), 80...
Termin składania ofert: 2012-03-14

Numer ogłoszenia: 57473 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50713 - 2012 data 02.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: