Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 240683-2012 z dnia 2012-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Urszulin
Pełnienie nadzoru nad należytym wykonywaniem umowy nr 40-1/D/12 z dnia 5 października 2012r. na Opracowanie projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku przez Konsorcjum składające się z...
Termin składania ofert: 2012-11-30

Numer ogłoszenia: 248877 - 2012; data zamieszczenia: 24.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 240683 - 2012 data 14.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: