Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 516262-2013 z dnia 2013-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Urszulin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw - olej napędowy w ilości około 5 300 litrów oraz etylina Pb -95 w ilości około 3 400 litrów do pojazdów służbowych Poleskiego Parku Narodowego
Termin składania ofert: 2013-12-30

Numer ogłoszenia: 517172 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 516262 - 2013 data 12.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: