Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 66354-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Urszulin
Zadanie nr 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem nowej kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego obejmujące: -dostawa i montaż...
Termin składania ofert: 2014-03-17

Numer ogłoszenia: 87806 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66354 - 2014 data 26.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: