Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55818-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Urszulin
I zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem nowej kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego, II. wykonanie termomodernizacji poprzez...
Termin składania ofert: 2015-03-30

Numer ogłoszenia: 63700 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55818 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: