Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 136316-2015 z dnia 2015-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Urszulin
Wykonanie termomodernizacji poprzez docieplenie ścian fundamentowych, ścian elewacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej i wykonaniem opaski odwadniającej obejmuje: Docieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 5-10 cm w...
Termin składania ofert: 2015-06-26

Numer ogłoszenia: 136660 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136316 - 2015 data 08.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, fax. 82 5713003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: