strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc |  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2020-06-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - remont mieszkanie PPN przy ul. Chełmskiej 7
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-29 / 15:02:15
przejdź do wpisu >>

2020-06-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zasady udostępniania PPN oraz aktualny cennik
dział: Udostępnianie Parku
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-29 / 10:49:30
przejdź do wpisu >>

2020-06-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Struktura własnościowa gruntów w Poleskim Parku Narodowym
dział: Struktura własnościowa
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-29 / 10:10:45
przejdź do wpisu >>

2020-06-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie urządzeń wodnych - grobli w PPN w 2020 roku z podziałem na części
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-19 / 13:47:33
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinannie, usuwanie drzew, krzewów, odrośli, gatunków obcych, koszenie oraz ochronę roślin rzadkich w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-18 / 14:10:30
przejdź do wpisu >>

2020-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
dział: OFERTY PRACY
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-18 / 13:46:11
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogloszenie o naborze na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
dział: OFERTY PRACY
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-18 / 13:43:37
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogloszenie o naborze na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
dział: Poleski Park Narodowy
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-18 / 13:41:38
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
dział: OFERTY PRACY
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-18 / 13:38:29
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie i SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu mieszkania nr 2 w bloku PPN w Urszulinie
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-13 / 12:38:45
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-06-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na wycinanie, usuwanie drzew, krzewów, odrośli i gatunków obcych, koszenie i ochrona roślin rzadkich w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba modyfikująca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-08 / 14:20:22
przejdź do wpisu >>

2020-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Inormacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na wycinanie, usuwanie drzew, krzewów, odrośli i gatunków obcych, koszenie i ochrona roślin rzadkich w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-08 / 14:15:05
przejdź do wpisu >>

2020-06-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na koszenie łąk, torfowiskw PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-06-03 / 07:58:28
przejdź do wpisu >>

2020-05-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony - koszenia 2020
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-05-15 / 17:06:05
przejdź do wpisu >>

2020-05-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na najem garażu nr 17
dział: Rozporządzanie nieruchomościami- zawiadomienia o wynikach przetargu
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-05-15 / 16:38:48
przejdź do wpisu >>

2020-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie i SIWZ przetargu nieograniczonego na wycinanie, usuwanie drzew, krzewów, odrośli i gatunków obcych, koszenie, oraz ochronę roślin rzadkich w obwodach ochronnych PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-05-11 / 09:46:15
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-04-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem garażu nr 17 przy ul. Chełmskiej w Urszulinie
dział: Rozporządzanie nieruchomościami
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-04-24 / 12:30:27
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-04-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na obserwację samic żółwia błotnego w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-04-21 / 13:06:17
przejdź do wpisu >>

2020-04-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Koszenie łąk, gruntów ornych i torfowisk w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-04-17 / 10:37:01
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-04-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - obserwacje żółwi błotnych w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-04-10 / 11:35:19
przejdź do wpisu >>

2020-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na obserwację samic żółwia błotnego i zabezpieczenie złóż w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-04-02 / 10:46:39
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-03-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż majątku ruchomego PPN
dział: Sprzedaż majątku ruchomego
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-30 / 09:02:04
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-03-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wymianę ogrodzenia w ODM, modernizację schodów wejścowych do budynku zaplecza ODA oraz remont infrastruktury turystycznej w PPN
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-25 / 09:06:36
przejdź do wpisu >>

2020-03-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie projektu komiksu paragrafowego Przygoda w PPN
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-23 / 11:28:59
przejdź do wpisu >>

2020-03-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na modernizację i remont infrastruktury turystycznej i szkółkarskiej w PPN
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-17 / 14:01:23
przejdź do wpisu >>

2020-03-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - wymiana ogrodzenia w ODM, modernizacja schodów wejściowych do budynku zaplecza ODA oraz remont i konserwacja infrastruktury turystycznej w PPN
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-17 / 10:14:35
przejdź do wpisu >>

2020-03-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - modernizacja i remont infrastruktury turystycznej i szkólkarskiej w PPN
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-06 / 11:29:08
przejdź do wpisu >>

2020-03-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-03 / 10:38:15
przejdź do wpisu >>

2020-03-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę sortów mundurowych dla pracowników PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-03 / 10:35:14
przejdź do wpisu >>

2020-03-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - dostawa odzieży BHP dla pracowników PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-03-02 / 14:52:02
przejdź do wpisu >>

<< poprzednia  następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 134586