strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc |  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2020-12-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu (licytacji) na dzierżawę nieruchomosci rolnych w Poleskim Parku Narodowym
dział: Rozporządzanie nieruchomościami
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-12-03 / 12:05:59
przejdź do wpisu >>

2020-12-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw (etylina, olej napędowy) do pojazdów służbowych Poleskiego Parku Narodowego w 2021 roku
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-12-01 / 13:05:08
przejdź do wpisu >>

2020-11-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu, grodzenia upraw i wykonanie cięć pielegnacyjnych w 2021 roku w Poleskim Parku Narodowym
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-26 / 13:03:00
przejdź do wpisu >>

2020-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie projektu broszury POLESKIE SIOŁO
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-24 / 12:47:21
przejdź do wpisu >>

2020-11-17 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego
dział: PLAN OCHRONY PPN
osoba modyfikująca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-17 / 09:27:54
przejdź do wpisu >>

2020-11-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dal Poleskiego Parku Narodowego
dział: PLAN OCHRONY PPN
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-17 / 09:10:13
przejdź do wpisu >>

2020-11-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu broszury poleskie sioło
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-02 / 09:57:18
przejdź do wpisu >>

2020-11-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na najem mieszkania nr 15 przy ul. Chełmskiej 7
dział: Rozporządzanie nieruchomościami- zawiadomienia o wynikach przetargu
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-11-02 / 09:29:59
przejdź do wpisu >>

2020-10-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie projektu książki o PPN
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-10-16 / 14:53:56
przejdź do wpisu >>

2020-10-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogloszenie o przetargu na najem mieszkania nr 15 przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie
dział: Rozporządzanie nieruchomościami
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-10-08 / 08:12:21
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-09-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu książki ilustrowanej POLESKI PARK NARODOWY
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-25 / 09:47:35
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-09-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w POLESKIM SIOLE
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-09 / 13:04:09
przejdź do wpisu >>

2020-09-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wyniakch przetargu nieograniczonego na konserwację i wymianę okien w budynkach PPN
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-09 / 08:20:05
przejdź do wpisu >>

2020-09-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
dział: OFERTY PRACY
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-04 / 12:13:27
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-09-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
dział: OFERTY PRACY
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-03 / 14:50:06
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-09-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie projektu pakietu edukacyjnego ROK z życia żólwia błotnegoo
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-09-01 / 13:49:07
przejdź do wpisu >>

2020-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyniki konkursu na wykonanie projektu przyrodniczej edukacyjnej skrzynki - sekrety zwierząt
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-31 / 14:43:13
przejdź do wpisu >>

2020-08-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na wykonanie systemu przeciwpożarowego w Poleskim Siole
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-27 / 13:29:45
przejdź do wpisu >>

2020-08-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na konserwację i wymianę okien w PPN
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-27 / 09:59:59
przejdź do wpisu >>

2020-08-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Poleskim Siole w Wytycznie
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-12 / 14:11:56
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-08-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na konserwację stolarki okiennnej w bloku mieszklanym PPN oraz wymianę 8 okien w budynku ODM PPN
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-11 / 14:11:08
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-08-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie instalacji p.poz w Poleskim Siole
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-10 / 15:01:27
przejdź do wpisu >>

2020-08-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji i monitoringu p.poż. w Poleskim Siole
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-08-03 / 12:14:36
przejdź do wpisu >>

2020-07-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu pakietu edukacyjnego Rok z życia żółwia błotnego w PPN
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-24 / 10:55:00
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-07-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na projektu pmocy dydaktycznej \"Przyrodnicza skrzynka edukacyjna PPN - Sekrety zwierząt\"
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-24 / 10:16:00
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji oraz systemu monitoringu p.poz w Poleskim Siole - zagroda w Wytycznie
dział: Zamówienia publiczne - aktualne
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-17 / 14:37:56
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny

2020-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rzeczowe aktywa trwałe Poleskiego Parku Narodowego na dzień 31.12.2019r.
dział: Majątek
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-15 / 13:48:37
przejdź do wpisu >>

2020-07-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wyniakch przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - remont grobli w PPN o.o. Łowiszów
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-10 / 13:27:14
przejdź do wpisu >>

2020-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont mieszkania PPN w Urszulinie
dział: Zamówienia publiczne - zawiadomienia
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-08 / 13:43:51
przejdź do wpisu >>

2020-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert - przetarg niegraniczony na roboty budowlane polegajace na remoncie grobli w PPN w 2020 roku
dział: Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia ofert
osoba wprowadzająca: Ewa, Piasecka
czas akcji: 2020-07-06 / 13:00:46
przejdź do wpisu >>

następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 134586